Điều Khoản Sử Dụng

Chúng tôi mong muốn bạn được hưởng lợi từ những thông tin liên quan đến cá cược trực tuyến mà chúng tôi cung cấp. Chỉ có một số điều khoản và điều kiện mà chúng tôi muốn bạn biết khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Chào mừng tới OnlineCasinoReports

OnlineCasinoReports tự hào giới thiệu với bạn các đề xuất có liên quan, minh bạch, cập nhật và đầy đủ thông tin về các trang web cá cược và các dịch vụ mà họ cung cấp. Chúng tôi hoàn toàn là một trang thông tin‌ và không cung cấp các dịch vụ cờ bạc hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính.

HouseTechAds LTD làm việc với các đại lý, quản lý, vận hành và thường xuyên tạo ra nội dung đa ngôn ngữ chất lượng cao mang tính chiến lược. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp một loạt các bình luận thông tin chỉ dành cho mục đích giải trí và không đại diện cho bất kỳ trang web hoặc dịch vụ cờ bạc nào một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Các Điều khoản Sử dụng sau đây sẽ hướng dẫn độc giả của chúng tôi về các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của OnlineCasinoReports và đóng vai trò như một thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi.

Quyền Riêng Tư

OnlineCasinoReports cam kết bảo mật sự riêng tư cũng như có trách nhiệm quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Khi đăng ký theo dõi OnlineCasinoReports, bạn xác nhận rằng bạn đủ 18 tuổi và đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi. 

Bạn có thể chọn không tham gia với tư cách là người đăng ký nếu bạn không còn muốn nhận email của chúng tôi có tin tức, cập nhật và ưu đãi không thường xuyên. Tất cả các email của chúng tôi đều có liên kết hủy đăng ký xuất hiện ở phần dưới cùng của email của chúng tôi.

Chấp nhận và Sửa đổi Thỏa thuận

Khi đăng ký hoặc theo dõi trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận các quy định của Điều khoản Sử dụng (được gọi là "thỏa thuận") cũng như các giới hạn về điều khoản và điều kiện. Đây là điều kiện duy nhất để bạn có thể truy cập và sử dụng nội dung được cung cấp cho bạn trên trang web.

Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận vì việc bạn sử dụng trang web này xác nhận rằng bạn chấp nhận và tuân theo Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu có bất kỳ phần nào trong thỏa thuận của chúng tôi mà bạn không hoàn toàn đồng ý, chúng tôi khuyên bạn nên rời khỏi trang web này và không sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi nữa.

OnlineCasinoReports có toàn quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi nào đối với thỏa thuận khi chúng tôi thấy cần thiết. Chúng tôi sẽ thực hiện những thay đổi này theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo cho độc giả về những thay đổi đã thực hiện.

Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web, chúng tôi coi như bạn đã chấp nhận và đã tự làm quen với những thay đổi được thực hiện.

Sử Dụng Trang Web và Dịch Vụ

Khi sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin do OnlineCasinoReports cung cấp, bạn đồng ý không sử dụng trang web, nội dung hoặc bất kỳ phần nào trong dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào và đồng ý sử dụng nó theo luật pháp có liên quan.

Trong khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý không tải lên hoặc truyền tải bất kỳ vi rút máy tính, vi rút macro, trojan, sâu hoặc bất kỳ thứ gì khác có thể can thiệp, làm gián đoạn hoặc phá vỡ các quy trình hoạt động tiêu chuẩn của máy tính, mạng máy tính hoặc bất kỳ (các) thiết bị di động khác.

OnlineCasinoReports mở trang web của mình để các thành viên tranh luận và thảo luận. Chúng tôi tin tưởng rằng thành viên sẽ làm điều đó một cách hợp pháp và dân sự, theo Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi.

Thông báo về Vi phạm Bản quyền

Tất cả nội dung được xuất bản trên trang web của chúng tôi đều có bản quyền và là tài sản của OnlineCasinoReports. Do đó, bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp, sao chép và phân phối nội dung hoặc tài liệu của chúng tôi đều vi phạm trực tiếp bản quyền của chúng tôi và đi ngược lại luật nhãn hiệu.

Bạn không được sao chép, phân phối, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào của chúng tôi để sử dụng cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Đăng ký của bạn (hoặc bất kỳ ấn phẩm riêng lẻ nào) không được chuyển nhượng, đấu giá hoặc bán.

Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, bạn không được sao chép, đăng, tái xuất bản, lưu truyền hoặc phân phối nội dung của chúng tôi tới các bản tin trực tuyến, bảng tin, blog, mạng nội bộ, phòng trò chuyện, hoặc bất kỳ nơi nào khác.

Nhấn mạnh một lần nữa, bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý không sao chép nội dung của chúng tôi, hoặc tóm tắt / cắt xén từ nội dung của chúng tôi để sử dụng nó trên bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào khác.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Như đã nêu ở trên, tất cả nội dung trên trang web của chúng tôi là tài sản của OnlineCasinoReports; Điều này bao gồm tất cả thông tin chúng tôi cung cấp, tài liệu, đồ họa, blog, diễn đàn thảo luận của chúng tôi và tất cả các tính năng khác được tìm thấy trên trang web này.

Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần hoặc thành phần nào của trang web hoặc tạo và đăng một siêu liên kết (hyperlink) đến bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi. Hơn nữa, không được tải lên hoặc truyền qua trang web của chúng tôi bất kỳ nội dung nào có thể bị coi là xúc phạm, khiếm nhã, tục tĩu hoặc phản cảm, hoặc có thể gây ra bất kỳ sự bất tiện, khó chịu, lo lắng không cần thiết nào cho chúng tôi hoặc người dùng của chúng tôi.

Chúng tôi hoàn toàn có quyền xóa nội dung đó ngay lập tức mà không cần thông báo hay giải thích.

Đệ Trình bởi Người Dùng

Tất cả nội dung bạn có thể gửi đến trang web này (qua email, bài đăng, đánh giá sòng bạc, nhận xét, ý tưởng, câu hỏi, ảnh, video hoặc cách khác) được coi là nội dung mà bạn cấp cho OnlineCasinoReports không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, không thể thu hồi và hoàn toàn có thể cấp phép lại quyền sử dụng, tái sản xuất, thay đổi, phóng tác, dịch, phân phối, xuất bản, tạo ra các tác phẩm chuyển hóa từ đó.

Chúng tôi sẽ có quyền hiển thị công khai các thông tin bạn gửi như vậy trên toàn thế giới trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào (hiện đã được biết đến hoặc đã được kiểm chứng) và sử dụng tên của bạn có liên quan đến việc gửi đó. OnlineCasinoReports cũng có thể, theo quyết định của chúng tôi, cung cấp các ghi nhận về nhận xét của bạn nếu cần.

Nội Dung Từ Bên Thứ Ba

Trên OnlineCasinoReports, chúng tôi có thể cung cấp liên kết (link) đến các trang web hoặc nguồn khác với mục đích cung cấp giá trị gia tăng cho người dùng của chúng tôi. Nếu bất kỳ trang web hoặc nguồn nào không khả dụng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc không khả dụng đó. Chúng tôi không kiểm chứng các trang web và nguồn này và sẽ không chịu trách nhiệm / trách nhiệm pháp lý (trực tiếp hoặc gián tiếp) đối với nội dung hoặc thực tiễn về quyền riêng tư của các trang web đó, bao gồm cả nội dung xuyên tạc hoặc phỉ báng mà chúng có thể miêu tả.

Điều này bao gồm bất kỳ sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu hoặc dịch vụ khác có sẵn từ các trang web hoặc nguồn đó mà không bị giới hạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc vi phạm nào gây ra (hoặc được cho là đã gây ra) thông qua việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào như vậy được cung cấp trên các trang web và nguồn bên ngoài.

Khi sử dụng bất kỳ tài liệu, liên kết hoặc gợi ý nào do OnlineCasinoReports đưa ra, bạn tự chịu rủi ro và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ thông tin hoặc tài liệu của trang web này.

Cấp phép và Quảng cáo

OnlineCasinoReports và những quảng cáo trên trang web của chúng tôi bị ràng buộc bởi các quy tắc thực hành được thực hiện trong Đạo luật quảng cáo và cấp phép cờ bạc năm 2014. Mục tiêu của chúng tôi là ngăn chặn cờ bạc trở thành nguồn gốc của tội phạm hoặc rối loạn hoặc được sử dụng để hỗ trợ tội phạm hoặc rối loạn.

Mục tiêu của chúng tôi bao gồm việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương khác khỏi bị xâm hại hoặc lợi dụng bởi cờ bạc và đảm bảo rằng cờ bạc được tiến hành một cách công bằng và công khai. Trong mọi thứ chúng tôi xuất bản, chúng tôi sẽ luôn xem xét các mục tiêu cấp phép ở trên và hành động nhất quán với các mục tiêu đó.

Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm và Bồi Thường

Trước khi đọc hoặc sử dụng nội dung hoặc đề xuất của chúng tôi (hoặc trước khi bạn đăng ký theo dõi OnlineCasinoReports), bạn cần đảm bảo rằng các hoạt động cờ bạc trực tuyến là hợp pháp tại quốc gia, quận hoặc tiểu bang nơi bạn sinh sống.

Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật cờ bạc do quốc gia, quận hoặc tiểu bang của bạn áp đặt và bạn phải đáp ứng độ tuổi tối thiểu để đánh bạc và đọc / sử dụng nội dung trang web của chúng tôi.

Như đã nêu trước đây, chúng tôi cung cấp nhiều loại nội dung, thông tin, bình luận và giải trí. Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung cho bất kỳ mục đích hoặc mục đích sử dụng cụ thể nào. OnlineCasinoReports sẽ luôn cung cấp nội dung chính xác và đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra sự cố hoặc không được cập nhật kịp thời.

Chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để cung cấp những thông tin hữu ích và thú vị. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cam kết rằng nội dung (hoặc bất kỳ dịch vụ nào) sẽ được chuyển đến bạn không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có lỗi. Nói cách khác, OnlineCasinoReports bảo lưu quyền được sai của chúng tôi, mặc dù chúng tôi luôn cố gắng đúng.

Cả OnlineCasinoReports và bất kỳ đối tác nào của chúng tôi đều không đảm bảo chất lượng của bất kỳ sản phẩm, thông tin, dịch vụ hoặc tài liệu nào khác mà bạn có thể mua hoặc lấy / tiếp nhận thông qua các đề xuất, thông tin hoặc quảng cáo của chúng tôi. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo rằng nội dung, ưu đãi hoặc thông tin của chúng tôi sẽ đáp ứng mong đợi của bạn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng sửa mọi lỗi trong thời gian sớm nhất có thể.

Giới Hạn về Trách Nhiệm

Bằng cách sử dụng nội dung trên trang web của mình, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ bảo đảm nào được cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả trực tiếp hoặc ngụ ý: bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về tiêu đề hoặc bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được hoặc bảo đảm phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Với thỏa thuận này, bạn chịu toàn bộ rủi ro đối với chất lượng và hiệu suất của các dịch vụ của chúng tôi và tính chính xác hoặc đầy đủ của nội dung của nó: liên quan đến các trang web của chúng tôi, bất kỳ nội dung nào hoặc bất kỳ dịch vụ, công cụ, tài sản hoặc sản phẩm nào của chúng tôi mà chúng tôi có thể cung cấp hoặc giới thiệu.

Chúng tôi biết rằng một số tiểu bang hoặc quốc gia nhất định không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, vì vậy các giới hạn hoặc loại trừ nêu trên có thể không áp dụng cho bạn. Trong những trường hợp như vậy, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi và của các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba của chúng tôi sẽ bị giới hạn ở mức độ cao nhất được pháp luật cho phép.

Nếu bạn bị mất mát, không hài lòng hoặc thất vọng bất cứ lúc nào dựa trên nội dung được cung cấp trên trang web này, biện pháp khắc phục tốt nhất của bạn là ngừng sử dụng trang web này ngay lập tức. OnlineCasinoReports sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm bồi thường: bao gồm các thiệt hại gián tiếp, do hậu quả, bảo lãnh, tình cờ hoặc trừng phạt và lợi nhuận bị mất.

Nội dung được xuất bản trên trang web của chúng tôi chỉ dành cho mục đích thông tin và giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về kết quả của bất kỳ hành động nào dựa trên những gì bạn đọc trên trang web của chúng tôi hoặc nội dung được gửi cho bạn qua email hoặc tài liệu tiếp thị được cung cấp bởi OnlineCasinoReports.

Chúng tôi không phải là tổ chức cờ bạc trực tuyến hoặc di động và do đó, chúng tôi không thực hiện hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính liên quan đến việc đặt cược hoặc cá độ.

Lần cập nhật cuối cùng của Điều khoản sử dụng: ngày 6 tháng 3 năm 2022.

Thông báo quan trọng

Bằng cách truy cập trang web này, bạn xác nhận rằng bạn trên 19 tuổi và đồng ý cho chúng tôi thiết lập cookie. Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, phát quảng cáo hoặc nội dung được cá nhân hóa và phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Đọc thêm