Điều khoản

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và cũng yêu cầu bạn tôn trọng đề nghị của chúng tôi, tìm hiểu kĩ về những điều khoản và nắm bắt chúng một cách thấu đáo.

Tất cả nội dung trên trang web của chúng tôi thuộc quyền sở hữu của Online Casino Reports – bao gồm tất cả các nguồn tư liệu, dịch vụ, diễn đàn, blogs và các mục khác.

Bạn có thể tạo bản sao cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng phi lợi nhuận nhưng phải theo nghiêm ngặt việc giữ lại dòng chữ: ""Bản quyền 1997-2008 Online Casino Reports. All rights reserved."" Bất cứ hình thức lưu trữ, sao chép hay phát hành với mục đích kinh doanh nào khác sẽ bị cấm. Đồng thời, bạn cũng đồng ý việc không tạo bản tóm tắt từ nội dung của chúng tôi và lưu trữ hay ấn bản nó tại website hay dịch vụ khác

2. Xây dựng

Trang này mở ra và cho phép việc tranh luận giữa các thành viên. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là các bạn thực hiện việc đó một cách văn minh và lịch sự.

3. Riêng tư

Nếu bạn đăng kí nhận RSS của chúng tôi, bạn sẽ cần phải nhập địa chỉ email của mình. Chúng tôi cam kết sẽ không bán hoặc nhượng lại địa chỉ của bạn cho bên thứ 3 với mục đích khác.

4. Khuyến cáo

Chúng tôi không thể và không khuyến cáo sự hoàn chỉnh hay độ chính xác của các thông tin khi sử dụng cho bất kì mục đích nào. Mặc dù chúng tôi có đội ngũ nhân viên kĩ thuật chăm chỉ cũng như tài năng nhất, chúng tôi không đảm bảo việc nội dung của bất kì Dịch vụ nào sẽ được mang đến cho bạn mà không gặp phải các sai sót nhỏ. Tuy nhiên chúng tôi cũng hứa sẽ hoàn thiện nó một cách tốt nhất.

CẢ ONLINE CASINO REPORTS LẪN BẤT KÌ ĐỐI TÁC NÀO CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU CÓ THỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KÌ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CŨNG NHƯ THÔNG TIN VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC MÀ BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TỪ CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI SẼ ĐẠT ĐƯỢC NHƯ MONG ĐỢI CỦA CHÍNH BẠN VÀ TẤT CẢ CÁC SAI SÓT SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA NGAY LẬP TỨC. CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG HỀ ĐƯA RA ĐẢM BẢO TRONG BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG CÁC HÌNH THỨC BẢO HÀNH ĐỐI VỚI TÍNH THƯƠNG MẠI CŨNG NHƯ TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, BẠN LÀ NGƯỜI CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO VỀ CHẤT LƯỢNG CŨNG NHƯ VIỆC VẬN HÀNH SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI.

MỘT SỐ TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CHO NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, DO ĐÓ, GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. TẠI CÁC BANG NÀY, ĐỘ KÉM TIN CẬY CỦA CHÚNG TÔI CỦA CHÚNG TÔI VÀ CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI LỚN NHẤT PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

Có! Tôi rất muốn biết thêm về các tiền thưởng độc quyền, khuyến mại và các tin tức.

SUBSCRIBE