Chính sách về quyền riêng tư và Cookie

Vui lòng dành thời gian của bạn để đọc về cookie và chính sách bảo mật của chúng tôi để tìm hiểu thêm cookie là gì, cách thức và lý do tại sao chúng tôi sử dụng chúng.

Tất cả người dùng của chúng tôi ("Bạn," "Của bạn" hoặc "Người dùng") nên đọc Chính sách về Quyền riêng tư và Cookie của chúng tôi, được gọi chung là "Chính sách Quyền riêng tư" hoặc "Tài liệu này" của chúng tôi. Chúng tôi ("onlinecasinoreportsvn.com" "Công ty", "Chúng tôi") nhắm đến sự minh bạch hoàn toàn đối với người dùng về cách thức Trang web của chúng tôi ("Trang web", "Trang web của chúng tôi" ) thu thập và xử lý thông tin của họ.

Trang web đôi khi có thể chứa quảng cáo và / hoặc liên kết đến các trang web của bên thứ ba với nội dung của bên thứ ba khác cùng các chính sách cookie và quyền riêng tư độc lập. Vì vậy khi truy cập các trang web này, người dùng trước tiên nên xem lại các chính sách trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân và / hoặc thông tin nào khác.

Bằng cách truy cập Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các quy trình được nêu trong tài liệu này liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin của bạn.

Các loại thông tin được thu thập

Loại thông tin chúng tôi thu thập được phân loại là phi cá nhân. Điều này có nghĩa là việc sử dụng Trang web của chúng tôi có thể dẫn đến việc thu thập thông tin không thể định dạng. Điều này có thể bao gồm thông tin được phát bởi thiết bị của Bạn, chẳng hạn như thông tin sử dụng dung lượng, dữ liệu kỹ thuật như địa chỉ IP của bạn và các thông số nhận dạng trực tuyến khác.

Thông tin phần mềm và phần cứng cụ thể, chẳng hạn như trình duyệt được sử dụng để truy cập Trang web của chúng tôi, hệ điều hành được sử dụng, ngôn ngữ và thời gian. Cac trang web bạn hay vào cũng được ghi nhận. Cuối cùng, chúng tôi sử dụng thông tin hoạt độngcủa Bạn trên Trang web để cải thiện hơn nữa chức năng của các dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách Cookie

Cookie cho phép chúng tôi phân biệt khách truy cập vào Trang web và cung cấp cho họ trải nghiệm tốt nhất khi họ sử dụng Trang web của chúng tôi. Nó cũng giúp chúng tôi cải thiện thiết kế và hiệu suất của Trang web.

Cookie là gì?

Cookie là một tệp nhỏ được phân phối đến thiết bị bạn đang sử dụng có chứa thông tin về các phiên hoạt động trước đó. Điều này sẽ làm cho trải nghiệm của Bạn hiệu quả hơn bằng cách theo dõi các tùy chọn của Bạn và cho phép tự động kích hoạt các tính năng nhất định.

Dưới đây liệt kê các loại cookie Chúng tôi sử dụng và tại sao Chúng tôi sử dụng chúng:

Cookie phiên - Các tệp này là tạm thời và chỉ được lưu trữ trong khi Bạn duyệt web. Các tệp này sẽ bị xóa sau khi trình duyệt bị đóng. Lý do duy nhất cho các tệp này là để Trang web của Chúng tôi hoạt động bình thường và trong trường hợp chúng bị vô hiệu hóa, hiệu suất của Trang web có thể bị ảnh hưởng.

Cookie liên tục - Công ty thường lưu giữ các tệp này trong một thời gian dài hơn. Thời gian tồn tại của các tệp này khác nhau tùy thuộc vào Công ty thiết lập chúng. Thông thường, các công ty này sẽ giữ thông tin lên đến một năm.

Trong trường hợp của onlinecasinoreportsvn.com, Chúng tôi sử dụng các công ty thứ ba phân tích lưu lượng truy cập web, theo dõi tương tác của người dùng với Trang web của chúng tôi. Điều quan trọng cần lưu ý là Chúng tôi không kiểm soát các chính sách của các công ty này. Các cookie này có thể được chia thành một trong các loại sau:

 • Cookie Phân tích / Hiệu suất: Những cookie này thu thập dữ liệu khách truy cập ẩn danh và cho Chúng tôi biết những phần nào của Trang web được truy cập, thời gian khách truy cập dành cho các khu vực nhất định của Trang web và thứ tự người dùng truy cập các phần của Trang web. Điều này giúp Chúng tôi cung cấp cho Người dùng quyền truy cập dễ dàng và hiệu quả hơn.
 • Cookie chức năng: Những cookie này được sử dụng để xác định khách truy cập lại và cho phép Chúng tôi lưu các tùy chọn của Bạn, dựa vào đó chúng tôi có thể nhắc lại cho những lần truy cập sau và nâng cao trải nghiệm của bạn.
 • Cookie Mục tiêu: Cho phép Chúng tôi theo dõi các trang và liên kết Bạn truy cập. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cải thiện mức độ liên quan của Trang web đối với sở thích của Bạn.

Bằng cách tiếp tục tại Trang web của chúng tôi, Bạn chấp nhận và hiểu việc sử dụng các loại cookie được đề cập ở trên. Bạn cũng chấp nhận việc sử dụng các công nghệ theo dõi khác được mô tả trong tài liệu này. Không có cookie nào được đề cập ở trên chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nào có thể xác định danh tính riêng của bạn.

Nếu Bạn muốn tắt Cookie, Bạn có thể làm như vậy bằng cách đi tới "cài đặt" của trình duyệt internet, sau đó chọn "quyền riêng tư và bảo mật", sau đó chọn "Cookie và dữ liệu trang web khác" và chọn chặn một số hoặc tất cả cookie. Điều này có thể dẫn đến hiệu suất trang web thấp hơn và trải nghiệm hạn chế.

Liên kết của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật của các trang web này. Xin lưu ý rằng chính sách này không bao gồm bất kỳ thông tin bảo mật nào mà các trang web nào khác có thể thu thập. Hơn nữa, Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể phát sinh nếu Bạn chọn truy cập bất kỳ trang web nào do Chúng tôi giới thiệu. Nếu Bạn chọn theo bất kỳ liên kết nào trên Trang web của Chúng tôi, Bạn chấp nhận bất kỳ rủi ro nào có thể phát sinh từ việc sử dụng các trang web của bên thứ ba này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra từ thông tin được thu thập bởi các trang web này hoặc thông tin được chia sẻ với các trang web này.

Sử dụng thông tin thu thập được

Thông tin chúng tôi thu thập từ Bạn cũng có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Duy trì và cải thiện sự an toàn và bảo mật Trang web của chúng tôi.
 • Đánh giá nội dung được truy cập và mức độ phù hợp của nó với bạn.
 • Sử dụng thông tin này để thực hiện nghiên cứu và phân tích.
 • Sử dụng dữ liệu để tuân thủ luật lệ và quy định có liên quan.
 • Sử dụng dữ liệu để tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào của cơ quan chính phủ, tòa án, cơ quan có thẩm quyền hoặc quy trình pháp lý tương tự.

Chia sẻ thông tin thu thập được

Dữ liệu do onlinecasinoreportsvn.com thu thập có thể được chia sẻ với một số bên thứ ba tin cậy như sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ có dịch vụ mà chúng tôi sử dụng để thực hiện các chức năng cụ thể, chẳng hạn như thực hiện nghiên cứu, phân tích hoặc chẩn đoán kỹ thuật.
 • GetResponse: Một nhà cung cấp ứng dụng gửi thư được chứng nhận có trụ sở tại Hoa Kỳ. Họ thay mặt chúng tôi quản lý việc cập nhật bản tin.
 • Kiểm toán viên, cố vấn và bất kỳ nhà đầu tư hoặc người mua tiềm năng của Công ty nếu dữ liệu đó có thể mang lại lợi ích cho Công ty. Dữ liệu đó cũng có thể được chia sẻ với các chi nhánh và / hoặc các công ty con của chúng tôi.
 • Trong trường hợp có khả năng sáp nhập, bán một phần doanh nghiệp hoặc nếu Công ty muốn mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào khác, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với người mua hoặc người bán tiềm năng của tài sản hoặc doanh nghiệp đó.

Điều quan trọng cần lưu ý đó là việc xử lý thông tin cho bên thứ ba như được mô tả ở trên sẽ luôn được tuân thủ chặt chẽ theo các nghĩa vụ bảo mật được quy định trong Chính sách quyền riêng tư và luật hiện hành.

Các thông tin cung cấp khác

Ngoài những điều trên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin:

 • Nếu được yêu cầu bởi chính phủ hoặc bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật có liên quan nào khác.
 • Nếu cần thiết phải thực thi bất kỳ quyền hợp pháp nào như sở hữu trí tuệ.
 • Nếu cần thiết phải hành động chống lại bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, các vấn đề an ninh và / hoặc bất kỳ loại hành vi sai trái nào khác.
 • Nếu chúng tôi cần thực thi các chính sách nội bộ.
 • Nếu chúng tôi cần phản đối bất kỳ khiếu nại pháp lý nào chống lại các đối tác của chúng tôi hoặc chúng tôi.
 • Để bảo vệ sự an toàn và quyền lợi của Công ty, Người dùng của Công ty và các dịch vụ của bên thứ ba được Trang web sử dụng.

Lưu giữ thông tin

Bằng cách sử dụng Trang web của Chúng tôi, Bạn đồng ý rằng bạn đã đọc Chính sách Quyền riêng tư được nêu trong Tài liệu này, bạn hiểu và chấp nhận các điều khoản của Chính sách về việc lưu giữ và xử lý thông tin đó. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả dữ liệu thu thập từ người dùng của chúng tôi được xử lý theo các điều khoản được nêu trong tài liệu này. Và dữ liệu đó được lưu trữ an toàn, bảo mật và chỉ được chia sẻ với các bên thứ ba có liên quan như đã nêu ở trên.

Bảo mật và chuyển giao thông tin

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với Chúng tôi và điều quan trọng nhất là chúng tôi phải cập nhật và duy trì các quy trình bảo mật của mình. Chúng tôi sử dụng các chính sách và quy trình tiêu chuẩn để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được giữ an toàn, bảo mật và tránh mọi hành vi sử dụng trái phép bất kỳ thông tin nào của bạn. Mặc dù chúng tôi ưu tiên giữ an toàn dữ liệu phi cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ đảm bảo nào đối với thông tin này và rằng chúng tôi sẽ có thể ngăn chặn mọi truy cập bất hợp pháp vào thông tin đó hay bất kỳ hành vi khai thác nào đối với các dịch vụ của Chúng tôi.

Bất chấp các nỗ lực của chúng tôi trong việc giữ an toàn cho thông tin của Bạn, việc chuyển thông tin qua internet không được bảo mật 100% và không thể đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được chuyển đến và qua Trang web của Chúng tôi sẽ được bảo mật. Do đó, điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ giao dịch trên internet nào được thực hiện đều có rủi ro riêng.

Trang web của chúng tôi hoạt động trên toàn cầu và thông tin cá nhân của bạn có thể được truyền đến các quốc gia trong và ngoài Liên minh Châu Âu. Luật bảo vệ dữ liệu của các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu có thể kém toàn diện. Điều quan trọng cần lưu ý là trong trường hợp này, Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng mức độ bảo vệ tương đương được cung cấp khi liên quan đến bất kỳ dữ liệu ẩn danh nào được thu thập từ bạn. Bằng cách sử dụng và tiếp tục sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với việc chuyển dữ liệu của mình dưới Tài liệu này.

Trẻ vị thành niên

Nếu Bạn không trên mười tám tuổi và được coi là trẻ vị thành niên một cách hợp pháp, Bạn không được phép tham gia vào các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này. Bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ này, bạn đồng ý rằng Bạn đủ tuổi hợp pháp để tham gia và hiểu rằng Trang web này sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chưa đủ tuổi.

Hủy bỏ tài khoản

Người dùng có quyền xóa tài khoản và xóa thông tin của họ khỏi hệ thống. Nếu bạn muốn làm như vậy, hãy gửi cho chúng tôi một email yêu cầu chúng tôi chấm dứt tài khoản của bạn.

Chọn không nhận bản tin - nếu bạn muốn ngừng nhận bản tin từ chúng tôi, hãy mở email và nhấp vào liên kết "hủy đăng ký" nằm ở cuối mỗi bản tin chúng tôi gửi đến.

Cập nhật Chính sách quyền riêng tư

Bạn nên truy cập và đọc lại Chính sách Bảo mật này thường xuyên vì nó có thể được sửa đổi và cập nhật theo thời gian. Phiên bản mới nhất của Tài liệu này luôn có thể được tìm thấy trên Trang web của chúng tôi và trong trường hợp có bất kỳ thay đổi quan trọng nào, Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và / hoặc bản tin của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web này sau khi nhận được thông báo từ chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với Tài liệu này, bạn đồng ý với những thay đổi này và thừa nhận rằng những thay đổi đó đã được thực hiện.

 

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tài liệu này hoặc các dịch vụ và chính sách, hoặc bất kỳ chủ đề nào được nêu , vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới.

Tìm hiểu thêm

Thông báo quan trọng

Bằng cách truy cập trang web này, bạn xác nhận rằng bạn trên 19 tuổi và đồng ý cho chúng tôi thiết lập cookie. Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, phát quảng cáo hoặc nội dung được cá nhân hóa và phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Đọc thêm