VNDirect

Những người chơi sòng bạc Việt Nam có thể sử dụng VNDirect như một nhà cung cấp thanh toán trực tuyến. Một VNDirect có thể được liên kết một cách an toàn vào các tài khoản ngân hàng của người chơi.

VNDirect Online là một phương thức thanh toán dựa trên web mà là hướng tới phục vụ người dân Việt Nam. Người dùng tạo một tài khoản VNDirect sẽ có quyền truy cập vào dịch vụ chuyển tiền có thể được liên kết với tài khoản ngân hàng tiêu chuẩn của họ. Bằng cách này, người dùng VNDirect có thể thanh toán trực tuyến an toàn một cách tương tự như dịch vụ ví điện tử hàng đầu.

Tham gia vào VNDirect

VNDirect Online là một phương thức thanh toán nội địa hóa nhiều hơn so với ví điện tử toàn cầu. Và điều này là do thực tế là người dùng phải truy cập vào một chi nhánh VNDirect hoặc cơ quan ở Việt Nam để đăng ký cho một tài khoản trực tuyến.

Người sử dụng cũng phải kiểm tra từ một danh sách các số tài khoản VNDirect mà bao gồm tất cả tại Việt Nam để tìm kiếm mà họ cần để đăng ký tài khoản của họ. Để thuận tiện, tuy nhiên, họ có thể thực hiện bước này thuận lợi bằng thanh toán trực tuyến.

Các hình thức thanh toán trực tuyến

Người dùng nên thêm tiền vào các tài khoản VNDirect Online của họ trước khi mua hàng, vì nó có thể mất từ một đến hai ngày làm việc để chuyển tiền từ một tài khoản ngân hàng liên kết.

Đối với những người dùng cần phải rút bất kỳ tiền từ tài khoản VNDirect của họ, điều này có thể được thực hiện bằng cách yêu cầu chuyển vào tài khoản ngân hàng liên kết của họ, mà sẽ được theo sau bởi một rút chuẩn để hoàn tất quá trình.

Thêm thông tin

bấm vào link để tìm hiểu thêm: vndirect.com.vn.

Có! Tôi rất muốn biết thêm về các tiền thưởng độc quyền, khuyến mại và các tin tức.

SUBSCRIBE