Hiểu các tỷ lệ cược Baccarat

Hiểu các tỷ lệ cược Baccarat

Tỷ lệ cược của Bacarat là bao nhiêu, tổng số bà, cược hòa, nhà cái và người chơi? Hãy tìm hiểu với hướng dẫn thông tin này để tính tỷ lệ cược Baccarat.

Làm thế nào để tính toán tỷ lệ Baccarat?

Giống những trò cá cược khác, kết quả Baccarat có thể được dự đoán trên xác suất. Có ba lựa chọn cá cược trong Baccarat tiền thật: cược hòa, nhà cái và người chơi. Chính xác lác tùy chọn tốt nhất được xác định bởi tỷ lệ khi chơi. Đây là một vài tỷ lệ Baccarat quan trọng cần cân nhắc:

  • Cược nhà cái có tỷ lệ lợi nhuận là 1.06%
  • Cược người chơi tỷ lệ lợi nhuận là 1.24%
  • Cược hòa tỷ lệ lợi nhuận là 14.4%

Các trò Baccarat thường được thanh toán trong 6-8 bộ bài với 52 lá bài. Để tính toán các tỷ lệ Baccarat cho mỗi bộ, điều quan trọng là hiểu mỗi lá bài trong bộ thể hiện điều gì. Át là lá bài có giá trị thấp nhất, các lá bài 2-9 mang giá trị của mình và bất kỳ lá bài 10 có giá trị là 0. Những người chơi sẽ rút lá bài thứ ba nêu tổng tay bài là 6 hoặc 7. Nếu người chơi có 8-9, sẽ không có lá bài thứ ba.

Trong các ván Baccarat trực tuyến, các số RTP sau (xác suất) đã được ghi nhận:

  • Cặp nhà cái – 89.64%
  • Cặp người chơi – 89.64%
  • Không cặp nào – 86.29%
  • Thưởng nhà cái – 90.63%
  • Thưởng người chơi – 97.35%

Sẽ luôn có biến thể nhạ trong tỷ lệ lợi nhuận cho cược người chơi, nhà cái và hòa dựa trên các luật cụ thể của ván và số lượng bộ bài được dùng. Bảng tỷ kệ Baccarat là một cách tuyệt vời để hiểu khi nào thì ngừng và rút dựa trên lá bài thứ ba của người chơi và điểm nhà cái. Vì dụ, nếu nhà cái và người chơi đều được chia bài, nhà cái sẽ luôn sẽ nếu tay bài của mình tổng là 3 hoặc ít hơn trừ phi nếu lá bài thứ ba của người chơi là 8!

xem thêm

Có! Tôi rất muốn biết thêm về các tiền thưởng độc quyền, khuyến mại và các tin tức.

SUBSCRIBE